Převzetíí firmy Jipa

18.01.2019 10:30

Vážení zákazníci,

„Společnost JIPA, spol. s r.o. vstoupila k datu 01.01.2019 do procesu likvidace. Zahájení likvidačního procesu neznamená okamžité a úplné ukončení provozu podnikatelské činnosti. Likvidace byla zahájena na základě rozhodnutí jediného společníka, kterým je společnost JANKU CZ, s.r.o. a která postupně dosavadní obchodní činnost společnosti JIPA, spol. s r.o. v likvidaci převezme. Datum úplného přechodu stávající obchodní činnosti společnosti JIPA, spol. s r.o. bude oznámen s dostatečným časovým předstihem. Upozorňujeme, že nejde o insolvenční řízení, nýbrž o standardní likvidační proces navazující na rozhodnutí jediného společníka. Děkujeme za pochopení! Společnost JIPA, spol. s r.o. v likvidaci“

Kolektiv pracovníků Jipa, spol. sr.o.