Nátěry na dřevěné balkónové zábradlí

dřevěné balkonové zábradlí je potřeba neústále udržovat, jelikož musí čelit náročným venkovním podmínkám. Vybrat si můžete mezi lazurovacími laky nebo krycími nátěry. Lazurovací lak použijte tehdy, chcete-li zachovat strukturu dřeva. Pokud strukturu dřeva zachovat nechcete, pak si vyberte krycí nátěr.